Владимир Градев

Проф. дфн Владимир Градев преподава теория на религията в специалност „Културология” на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и философия на религията в НБУ. От 2001 до 2006 г. е посланик на България при Светия престол и Малтийския орден. Автор е на книгите Прекъсването на пътя (2000), Политика и спасение (2005), Между абсолютното тайнство и нищото (2007), Това не е религия (2013). Публикуваната тук статия е част от новата книга на този автор Из-лизания, издание на Фондация „Комунитас.

За смислите на прошката

Брой 1 (1) / 2002 година

Отварянето на стоманената клетка.

Брой 4 (4) / 2002 година

Съвременници на бъдещето.

Брой 3 (7) / 2003 година

Превъзходство и проклятие.

Брой 3 (11) / 2004 година

Изкушението на политическата религия

Брой 4 (12) / 2004 година

Трансцендентност и власт: за основите не теологическо – политическия дебат

Брой 1 (13) / 2005 година

На път към варварите.

Брой 4 (16) / 2005 година

Християнство и „постхристиянска ситуация”

Брой 2 (25) / 2008 година

Via crucis.

Брой 2 (25) / 2008 година

Европа на Симон Вейл: между гностицизма и християнството.

Брой 4 (27) / 2008 година

Miserere.

Брой 4 (27) / 2008 година

За политическата теология на Карл Шмит.

Брой 10 (33) / 2008 година

Масиньон, или за гостоприемството.

Брой 2 (37) / 2009 година

Малка поетика на сетивата.

Брой 7 (42) / 2009 година

Към едно възможно дефиниране на понятието за религия

Брой 10 (45) / 2009 година

Глас от мрака

Брой 2 (49) / 2010 година

Фрагмент за вярата

Брой 6 (53) / 2010 година

Думите на нощта

Брой 8 (55) / 2010 година

Тайната на Едит Щайн

Брой 4 (61) / 2011 година

Светлината на другия живот: Ети Хилезум

Брой 6 (63) / 2011 година

Голата мисъл, или Симон Вейл

Брой 8 (65) / 2011 година

Мълчанието не охранява Църквата, нужно е пречистване

Брой 7 (74) / 2012 година

Философът и светлините от Изтока

Брой 1 (78) / 2013 година

Църквата винаги трябва да бъде в своето начало

Брой 3 (80) / 2013 година

Nunc dimittis

Брой 4 (81) / 2013 година

Бъдещето на исляма

Брой 5 (82) / 2013 година

Фрагмент за Великия инквизитор

Брой 3 (90) / 2014 година

Срещу беззаконника

Брой 6 (93) / 2014 година

Кесарят и Бог

Брой 9 (96) / 2014 година

De profundis за глупостта и мълчанието

Брой 1 (98) / 2015 година

Денят на Месията

Брой 2 (99) / 2015 година

Форма на живеене. Философски етос и духовни упражнения

Брой 11 (116) / 2016 година

Психотеологически рапсодии

Брой 3 (120) / 2017 година

Прелюд към етюд за духа

Брой 4 (121) / 2017 година

ALTA FANTASIA

Брой 3 (140) / 2019 година

БЛЯСЪКЪТ НА ОТКРОВЕНИЕТО

Брой 4 (151) / 2020 година

КОЖАТА НА ИСТИНАТА

Брой 1 (158) / 2021 година

КОЖАТА НА ИСТИНАТА (ВТОРА ЧАСТ)

Брой 2 (159) / 2021 година

ПАСКАЛ ИЛИ ЗА БЛАГОДАТТА

Брой 3 (180) / 2023 година

ПАСКАЛ ИЛИ ЗА БЛАГОДАТТА

Брой 3 (180) / 2023 година

Чудното богатство на Правилото

Брой 10 (187) / 2023 година