проф. МОМЧИЛ МЕТОДИЕВ

Момчил Методиев (р. 1969 г.) е доктор и магистър по история от СУ 'Св. Климент Охридски'. Автор е на книгите 'Между вярата и компромиса. Българската православна църква и комунистическата държава'. (изд. ИИБМ & Сиела. 2010 г.), 'Машина за легитимност. Ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава (изд. ИИБМ & Сиела. 2008 г.) и 'Папите и тяхната империя. ІІ - VІІ в.' (изд. Габеров, 2002 г.). Сътрудник на Института за изследване на близкото минало. Изследвал е архивите на БКП в рамките на Проекта за историята на Студената война на института 'Удроу Уилсън' във Вашингтон, а в периода 1997-2008 г. е работил като дипломат в Министерството на външните работи.

проф. дфн. КАЛИН ЯНАКИЕВ

Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ 'Св. Климент Охридски', член на Международното общество за изследвания на средновековната философия (SIEPM). Автор на книгите: Древногръцката култура - проблеми на философията и митологията, Религиозно-философски размишления, Философски опити върху самотата и надеждата, Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие, Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието, Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението, както и на много студии и статии в областта на православната духовност, философията и средновековната история.

ДИМИТЪР СПАСОВ

Димитър Спасов е роден през 1971 г. Завършил е Философският факултет на СУ "Св. Климент Охридски", специалност Философия. Един от учредителите и член на УС на фондация Покров Богородичен до 2004 г. Бил е редактор в сп. Мирна. Редактор в интернет портала Двери на Православието. Член на настоятелството на Енорийския център към храм 'Покров Богородичен', София. Работи в сферата на застраховането. Женен, с две деца.

проф. дфн. ЦОЧО БОЯДЖИЕВ

Цочо Бояджиев е един от водещите български учени-хуманитаристи, основоположник на философската медиевистика у нас. Преподава история на античната и средновековната философия в СУ 'Св. Климент Охридски'. Член е на Международното общество за изследване на средновековната философия (Лувен) и на Европейската академия на науките и изкуствата (Виена). Автор е на книгите: Неписаното учение на Платон (София 1984), Студии върху средновековния хуманизъм (София 1988), Античната философия като феномен на културата (София 1990), Ренесансът на дванадесети век: природата и човекът (София 1991), Августин и Декарт (София 1992), Философия на европейското средновековие (София 1994), Две университетски лекции (Велико Търново 1997), Кръговрат на духа (София 1998), Нощта през Средновековието (София 2000), Loca remotissima (София 2007). Преводач е на Платон, Плотин, Тома от Аквино, Бонавентура, Майстер Екхарт и др.

проф. дфн. ГЕОРГИ КАПРИЕВ

Георги Каприев (Бургас, 1960) е завършил философия в СУ, специализирал е в Кьолн и Париж. От 1999 г. до 2007 ръководител на Катедрата по история на философията към ФФ на СУ. Президент на комисията 'Византийска философия' на Международното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M.). Член на Обществото за философия на средновековието и ренесанса - GPMR в Германия. Член на Института за средновековна философия и култура (София). Съосновател на Европейския висш колеж за антична и средновековна философия (EGSAMP). Гост-професор в Кьолнския университет 2005/6 г. Гост-лекторати в университетите на Бари, Берлин, Бохум, Вюрцбург, Кьолн, Хановер, Цюрих. Автор е на 14 книги в областта на средновековната християнска философия, между които Philosophie in Byzanz, K.nigshausen & Neumann, W.rzburg, 2005; Id quo nihil maius cogitari possit. Философският свят на Анселм от Аоста, архиепископ Кентърбърийски, София, УИ, 2005; ...ipsa vita et veritas. Der "ontologische Gottesbeweis" und die Ideenwelt Anselms von

ТОНИ НИКОЛОВ

Тони Николов е философ и журналист. Роден през 1966 г. Специализирал е в Папския институт за Изтока (Рим) и в Училището за висши хуманитарни науки (Париж) в групата на проф. Жак льо Гоф. Член е на Международното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M) в Лувен. От 2005 г. до 2009 г. е главен редактор на Радио Франс Ентернасионал – България. Автор на статии в областта на средновековната и съвременната философия, преводач на книги на Ж. П. Сартр, Ж. Ф. Лиотар, А. Безансон, Ж.Бернанос, Р. Жирар и на енцикликата Блясъкът на истината. Хоноруван преподавател в СУ „Св.Климент Охридски”.  

Сандра Керелезова

Сандра Керелезова (р. 1979 г.) завършва Фа­култета по журналистика и масова комуникация (2002 г.) и Бо­гословския факултет (2012 г.) на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. От 2001 до 2007 г. е автор и водещ на рубрика, посветена на религиозното познание, по програма „Хо­ризонт” на БНР. От 2007 до 2012 г. работи като редактор в сп. "9 месеца" и като сътрудник-редактор в издателство „Егмонт България”. От 2012 г. до 2019 г. е редактор в интернет сайта Православие.БГ и в издателство „Омофор” към фондация „Покров Богородичен”. Автор e на сборника с есета и интервюта, посветени на християнската вяра „По пътя към Тавор“ (Парадокс, 2022). Член е на екипа на книгоиздателската програма на Фондация „Комунитас“.

доц. ЧАВДАР ГЮЗЕЛЕВ

Чавдар Гюзелев е роден през 1961 г. в София. Завършил е Художествена академия, специалност Илюстрация. Работи в областта на график дизайна. Сътрудничил е на списания като Vogue, Vanity Fair, Max и други. Занимава се с илюстрация и оформление на книги и периодични издания, като сп. Християнство и култура, в. Гласове, сп. Джентълмен, и др.