Контакти

  • Адрес: София 1000, бул. Патриарх Евтимий 22
  • Телефон: 02 981 0555
  • Email: hkultura@abv.bg

Издател: Фондация „Комунитас“, ЕИК 175205988

Действителен собственик по смисъла на § 1, т.10 от ДР на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги: Светослав Божков Божилов

Форма за контакти