Пасха

ие пеем Христос воскресе! И току-що с думите на свети Иоан Златоуст провъзгласихме победата на живота над смъртта: „Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата? Възкръсна Христос, и нито един мъртвец няма в гроба“.

Странникът

„Какво е по-бедно от пещерата, какво е по-смирено от пелените, в които просия богатството на Твоето Божество?”

Светата нощ

Това беше най голямата мъка, която съм изпитвала през живота си. Умря баба. До смъртта си тя живя в своята стая. Седеше на дивана и ни разказваше при­казки.