BG | RU

КОВИД-19 И ПРАВОСЛАВИЕТО: НЕСИГУРНОСТ И УЯЗВИМОСТ В КОНТЕКСТА НА БОЖИЯТА ИКОНОМИЯ

Смилен Марков

КОВИД-19 е предизвикателство за Православната църква. Както всички природни бедствия в модерната епоха, справянето с пандемията се поставя на научна основа. Не може да има съмнение, че смъртта, болката, страданието, отчаянието, тъмницата (защото карантината наистина може да се преживее като благословена тъмница) са възможности Църквата да свидетелства за Христос. Срамът от уязвимостта, както и игнорирането на общностния аспект на страданието, потвърждават неспособността за свидетелство. Следователно важно е да се намери богословската основа за истинна реакция спрямо бедствието в светлината на християнския етос. Нужна е вярна интерпретативна призма спрямо пандемията. Книга Деяния на апостолите съдържа пример как Ранната църква подхожда към подобна криза. Краят на 11. глава говори за глада,...

прочети целия текст


ДЕБАТИ

ЕМПИРЕЯ И ЕМПИРИЯ
о. Павел Флоренский

КРИЗИТЕ И ЦЪРКВАТА
Разговор в редакцията на сп. "Християнство и култура"

ГАЛЕРИЯПредишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org