Трансцендентност и власт: за основите не теологическо – политическия дебат