Добромир Димитров

Прот. Добромир Димитров е роден през 1976 г. в гр. Русе. Завършил е магистратура по иконография (2002 г.) и магистратура по теология (2006 г.) в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. От 2008 г. е редовен асистент по църковно право към катед-ра „Историческо и практическо богословие” към Право-славния факултет във Велико Търново. Ръкоположен е за клирик на Българската православна църква през 2001 г.

Две основни предпоставки на евхаристийната еклесиология

Брой 4 (51) / 2010 година

Брак и общение

Брой 4 (61) / 2011 година

Изгубеното достойнство в „добрата смърт” и безплодието на „сурогатното майчинство”

Брой 1 (68) / 2012 година

Служението на лаоса в евхаристийното събрание на Църквата

Брой 1 (78) / 2013 година

Появата на енорията и презвитерът като предстоятел на Евхаристията през IV век.

Брой 7 (94) / 2014 година

Възможен ли е бракът с инославни?

Брой 5 (110) / 2016 година

Схоластични западни влияния върху православното богословие през ХVІІ–ХVІІІ в. и отраженията им върху евхаристийната практика на Изток

Брой 12 (117) / 2016 година

ЕСХАТОЛОГИЧНОТО СЪЗНАНИЕ НА ЦЪРКВАТА ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО КАТО ОТГОВОР НА ВЪПРОСА ЗА СТРАДАНИЕТО И СМЪРТТА

Брой 5 (132) / 2018 година

КАНОНИЧНОТО ПРАВО КАТО ИЗРАЗ НА ЕКЛИСИОЛОГИЧНОТО СЪЗНАНИЕ НА ЦЪРКВАТА

Брой 7 (144) / 2019 година

ПАНДЕМИЯ И ДУХОВЕН ЖИВОТ

Брой 4 (151) / 2020 година

СВЕЩЕНСТВОТО И ДОПУСКАНЕТО НА ВТОРИЯ БРАК: „НЕ ХОРАТА СЪЩЕСТВУВАТ ЗА КАНОНИТЕ, А КАНОНИТЕ – ЗА ЧОВЕКА“

Брой 6 (163) / 2021 година

ПРЕЗВИТЕРЪТ КАТО ИЗВЪРШИТЕЛ НА ЕВХАРИСТИЯТА В ПРАВОСЛАВНАТА ДИАСПОРА

Брой 7 (164) / 2021 година

ЦЪРКОВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА КЛИРИЦИ И ЛАИЦИ (МИРЯНИ) В ПРАВОСЛАВНОТО КАНОНИЧНО ПРАВО.

Брой 1 (178) / 2023 година