За историята на Бога, станал човек, и за нейните съвременни прочити