Единството и съборността на Църквата в православното предание и в традициите на Българската църква