Достоен и въжделен събрат – поместните православни църкви за избора на патриарх Неофит