Църквата не унищожава плурализма, но го привежда към хармония