Разговор

Проблеми и перспективи в диалога между Православието и Католицизма след обнародването на апостолическото насърчение Evangelii gaudium на папа Франциск.

Виж в pdf

От: Брой 1 (88) / 2014 година

Да се доверим на Бог

Виж в pdf

От: Брой 10 (87) / 2013 година

Църквата трябва да изцелява раните

Виж в pdf

От: Брой 8 (85) / 2013 година

Понякога зад добрата фасада се крие нестабилна сграда

Виж в pdf

От: Брой 7 (84) / 2013 година
Автор:

Кръстът в християнската традиция

Виж в pdf

От: Брой 5 (82) / 2013 година

Изкушение е свещениците да станат „капелани на племето”

Виж в pdf

От: Брой 5 (82) / 2013 година

Нужен ни е патриарх, обърнат към народа и духовенството

Виж в pdf

От: Брой 2 (79) / 2013 година

Да си възстановим страха от Господа и срама от хората

Виж в pdf

От: Брой 10 (77) / 2012 година

Скоро ще имаме съвременен български превод на Библията

Виж в pdf

От: Брой 9 (76) / 2012 година

Патриаршеският избор: възможност или предизвикателство

Виж в pdf

От: Брой 9 (76) / 2012 година