BG | RU

РЕЛИГИОЗНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В САЩ ПРЕЗ 2020 Г.

година 2020 / брой 154, Франк Нюпорт

  

 


Анализът и разбирането на динамиката на президентските избори в САЩ често ни карат да разглеждаме американския електорат не като едно цяло, а като го разделяме на отделни сегменти. Най-често използваният начин за разделяне на избирателите е по тяхната партийна идентификация, но други променливи също имат важна роля за обяснението на политическото поведение и начина на гласуване на хората.


От особен интерес в настоящия изборен цикъл е религиозната идентичност на избирателите, фактор, който поне на мен ми се струва, че на тези избори ще играе по-голяма роля, отколкото на предишните. От една страна, това е така, защото Джо Байдън е едва четвъртият католик, номиниран за президент от една от двете големи партии, а от друга – защото за Доналд Тръмп привличането на гласовете на евангелистите остава водещ приоритет в неговата кампания. Избирателните щабове и на Байдън, и на Тръмп назначиха специални координатори, отговорни за религиозните общности.


Разделянето на американците според тяхната религиозна идентичност не е толкова ясно, колкото често изглежда. Религиозната идентичност е като руска матрьошка – отварянето на една води до откриването и на други различия. Големите религиозни групи могат да бъдат разделени на по-малки групи, а те на свой ред на още по-малки. Така например голямата категория на протестантите в САЩ може да бъде поделена на стотици различни деноминации, които на свой ред могат да бъдат поделени на по-малки подгрупи. Проблемът се усложнява, защото, когато говорим за въздействието на религиозната идентичност върху политиката, тази религиозна идентичност често трябва да бъде разгледана в контекста на две допълнителни променливи: расова/етническа принадлежност и интензитета на изживяването на религиозния живот.


Имайки предвид всичко това, на следващите страници ще очертая политически най-значимите религиозни групи в САЩ днес и накратко ще представя какво знаем за тяхното вероятно поведение на президентските избори.


Протестантите са най-голямата религиозна група в САЩ


Протестантите са най-голямата религиозна група в Америка и съставляват около 46 % от възрастните американци, макар и процентът на тази група да е значително по-нисък, отколкото в предишни десетилетия. (Групата на протестантите намалява основно заради нарастващата група от американци, които заявяват, че нямат религия ‒ групата на нерелигиозните, които ще разгледам по-долу.)


Като се вземат под внимание деноминационните различия, споменати по-горе, протестантите са твърде голяма и разнородна група, за да бъдат пълноценно анализирани за политически цели като едно цяло, затова според мен е полезно те да бъдат разделени на четири по-малки сегмента: бели протестанти – евангелисти, бели традиционни протестанти, черни протестанти и испаноговорещи протестанти.


Големината на групата на белите протестанти евангелисти в САЩ зависи от начина на дефиниране на евангелистите (различни изследователи и организации ползват различни дефиниции), но според мен тази група възлиза на 15–16%. По данни на „Галъп” за 2020 г. 15 % от американците се идентифицират като бели, протестанти, често посещаващи църкви (което е моята работна дефиниция за евангелски християни). Доклад на Агенция „Пю” от 2019 г. изчисли, че белите евангелисти съставляват 16 % от пълнолетното население на САЩ. (Екзитполовете след изборите през 2016 г. посочиха, че 26 % от всички избиратели са се определили като бели християни и са се идентифицирали като евангелисти или преродени християни, но тази група включва и католици, мормони и други, а не само протестанти.)


Независимо от точния си брой белите евангелистите представляват религиозната група в Америка, която най-силно подкрепя Тръмп. Екзитполовете от 2016 г. посочиха, че за Тръмп са гласували 80 % от белите евангелски християни, настоящите данни на „Галъп” показват, че 74 % от белите активно религиозни протестанти одобряват работата на Тръмп като президент (което е добър показател за тяхното намерение да подкрепят Тръмп на изборите), а неотдавнашен доклад на Агенция „Пю” посочи, че 82 % от белите евангелисти предпочитат Тръмп пред Байдън.


Белите традиционни протестанти също са дефинирани по различен начин от различни изследователи, но по същество това са бели протестанти, които се идентифицират с деноминации, които обичайно не са класифицирани като евангелски ‒ включително епископали, презвитериани, лутерани и други. С оглед на данните за протестантските деноминации, за политически цели категорията традиционни протестанти може да бъде заместена от определението бели протестанти, които са по-слабо религиозни. Така или иначе, тази група представлява около 12 до 18 % от населението и е склонна да подкрепи Тръмп. Според оценките на „Галъп” одобрението за Тръмп сред белите неевангелски протестанти е около 60 %, а Агенция „Пю” посочва, че 61 % от групата на традиционните бели протестанти според тяхното определение биха гласували за Тръмп.


Черните протестанти, които съставляват около 8 % от пълнолетното население на САЩ, са пълната политическа противоположност на белите евангелски протестанти. Данните на „Галъп” за 2020 г. показват, че неодобрението за работата на Тръмп (което е явен показател за вероятността да гласуват за Байдън) сред черните протестанти възлиза на 84 %, а 88 % от черните протестанти отговарят, че ще гласуват за Байдън в изследванията на Агенция „Пю”. (Данните от екзитполовете от 2016 г. показаха, че 89 % от всички черни избиратели са предпочели Хилари Клинтън пред Тръмп.)


Въпреки обещанието на Тръмп преди четири години, че 95 % от чернокожите избиратели ще подкрепят неговата кандидатура през 2020 г., до момента няма никакви признаци, че Байдън няма да получи същото огромно мнозинство сред черните американци, подкрепили кандидата на демократите в предишните избори. Камала Харис, номинирана за кандидат за вицепрезидент на демократите, се определя като баптистка и е възможно нейната религиозната идентификация с черните протестанти да бъде допълнителна причина за повишаване на избирателната подкрепа на черните избиратели през ноември.


Около 24 % от испаноговорещите американци са протестанти, което представлява около 4 % от възрастното население на САЩ въз основа на оценките на „Галъп” през 2020 г. Испаноговорещите протестанти представляват колебаеща се група от избиратели, като те се разделят приблизително поравно в своята оценка за работата на Тръмп. (...)
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org