BG | RU

ЕВРОПА, ХРИСТИЯНСТВОТО И РАЗМИСЛИТЕ НА КРИСТОФЪР ДОУСЪН

година 2017 / брой 122, Джералд Ръсело

  

Европейска конституция, в която няма позоваване на християнските корени на континента, е знак за опасна историческа слепота, предупреждава един познавач на католическия историк Кристофър Доусън.


 През 1938 г. английският историк Кристофър Доусън (1889–1970 г.), убеден в значимостта на религията в обществото, пише: „Общество, което е загубило своята религия, рано или късно се превръща в общество, загубило своята култура“.


Доусън вероятно е най-проницателният изследовател на отношенията между религията и културата, писали някога по тези въпроси. „Всяка култура – пише той – е подобна на растение. Корените му трябва да бъдат в земята, а за да получи слънчева светлина, то трябва да бъде открито за духовното. А в момента ние се занимаваме с това да режем корените и да не допускаме слънчева светлина.“ Като отговор, той предлага задълбоченото изучаване на християнската култура. За него това изследване е от съществено значение както за нерелигиозните хора, така и за християните, защото то е ключът към разбирането на историческото развитие на западната цивилизация. Неговият анализ на силите, които движат световната история, както и заслугите му към християнската вяра за постиженията на европейската култура му спечелват много почитатели, между които Т. С. Елиът и Арнолд Тойнби.


Кристофър Доусън е автор на 22 книги, сред които: Religion and the Rise of Western Culture [Религията и възходът на западната култура], The Making of Europe [Изграждането на Европа], Medieval Essays [Средновековни есета], Dynamics of World History [Динамика на световната история] и Progress and Religion [Прогрес и религия]. Заслужава да се отбележи и биографичната му книга A Historian and His World: A Life of Christopher Dawson [Историкът и неговият свят: животът на Кристофър Доусън], написанa от неговата дъщеря Кристофър Доусън, покойната Кристина Скот.


Джералд Ръсело е редактор на Christianity and European Culture: Selections from the Work of Christopher Dawson (CUA Press) [Християнството и европейската култура: Избрани произведения на Кристофър Доусън]. Разговорът с него е направен през 2003 г., но е показателен за възгледите и съвременното измерение на мисълта на Кристофър Доусън.


 В какво се състои съвременната значимост на мисълта на Кристофър Доусън?


Кристофър Доусън си остава най-значимият католически историк на ХХ век. Съвременната ценност на неговото творчество се състои в признаването на непреходното значение и влияние на религиозните убеждения и на устойчивата им способност да формират култура.


В книги като Progress and Religion [Напредък и религия] (1929 г.) Доусън посочва, че материалистичните или натуралистични обяснения на религиозните убеждения не съответстват на фактите. Както пише през 1925 г., „някои съвременни автори от областта на антропологията и примитивната мисъл предполагат, че религията е вторично явление и че най-ранното отношение на човека към реалността е един вид емпиричен материализъм“.


Все повече социологически доказателства потвърждават връзката, която Доусън вижда между религията, културата и здравето на едно общество. Съвременните събития в Близкия изток и по света допълнително свидетелстват за основното прозрение на Доусън, че религиозните убеждения са от съществено значение за разбирането на културата. (…)
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org