BG | RU

Контакт

Списание "Християнство и култура"  
Адрес: София 1000, бул. Патриарх Евтимий 22
Телефон: 02 981 0555
E-mail: hkultura@abv.bg 

Издател: Фондация „Комунитас“, ЕИК 175205988
Действителен собственик по смисъла на § 1, т.10 от ДР на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги: Светослав Божков БожиловПредишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org