BG | RU

Николаос Кионис

Николаос Кионис е завършил теология в Солунския Аристотелев университет през 1993 г., специализирал е в йезуитския колеж Sankt Georgen във Франкфурт през 1994 и в протестантския факултет Johann Wolfgang Goethe през 1998 година. През 1997 г. защитава доктор-ска теза на тема: „Същност и енергии на Бога според св. Григорий Нисийски”. Понастоящем е преподавател по догматика в Богословския факултет на Атинския Капо-дистриев университет.
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2021 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org