BG | RU

Николай Афанасиев

Протопрезвитер Николай Афанасиев (1893–1966) емигрира от Русия през 1921 г. и след кратко превиване в Сърбия и Чехия започва да преподава в Православния богословски институт в Париж. Чете курсове по църковно право, древна църковна история и заема редица църковни длъжности в Руския екзархат към Константинополската патриаршия. о. Афанасиев е един от най-дълбоките изследователи на литургическото богословие и еклесиологията. Изследванията му са продължение от цяла редица блестящи църковни исто-рици, като напр. о. Александър Шмеман и о. Иоан Майендорф. Сред много-бройните му (и до днес не напълно публикувани) съчинения са: Церковь Духа Святаго и Трапеза Господня.
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2021 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org