BG | RU

Надя Манолова

Доцент д-р Надя Иванова Манолова-Николова е преподавател в катедра „История на България” към Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Преподава история на Бъл-гарското възраждане. Специализира в Барселонския публичен университет през октомври 2009 г. и в Белградския университет, октомври 2012 г. Автор е на книгата Чумавите времена (1700–1850), С., 2004, и на изследвания върху историята на българ-ските свети места през Възраждането
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2021 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org