Жан Вание

Жан Вание (род. 1928г.) е известен канадски педагог, католически философ и обществен деятел, основател на международните хуманитарни органи-зации „Ковчег” (по името на Ноевия ковчег, 1964) и „Вяра и светлина” (1968), които подпомагат личности с интелектуални затруднения. Баща му, Жорж Вание, е първият франкофон, назначен за генерал губернатор на Канада (1959–1967г.). През 1950 г. Жан Вание защитава докторат по философия в Католическия институт в Париж. Създадените от него хуманитарни организации имат интерконфесионален характер и тяхната дейност се осъ-ществява в десетки страни по света, включително и в Русия. На 11 март 2015г. в Лондон Жан Вание получи наградата Темпълтън.