Георги Бакалов

Георги Бакалов (1943 - 2012) е професор по История на Византия в СУ Св. Климент Охридски. Завършил е Софийската духовна семинария през 1963 г. и Историческия факултет на Софийския университет през 1971 г. Работи последователно като научен сътрудник в Института по балканистика при БАН, редовен асистент, доцент (1984 г.) и професор (1995 г.) в Историческия факултет. Заемал е длъжностите зам. директор на Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ (1986-1990 г.), декан на Историческия факултет (1993-1999 г.), заместник-ректор на Софийския университет (2003–2007 г.). Сред по-важните му публикации са: Византия. Културно-политически очерци, С.1995; Средновековни етюди С.,1999 ( в съавторство с П.Ангелов); История на религиите С. 2001 (в съавторство с Тотю Коев); Изтокът и Западът в Европейското средновековие: генезис на кризите и съюзите.Сб. Средновековна християнска Европа: Изток и запад. ИК Гутенберг, С.,2002 г.

Защо сме такива православни?

Брой 4 (8) / 2003 година

Православие и Католицизъм.

Брой 1 (24) / 2008 година