Валтер Улман

Валтер Улман (1910–1983) е признат авторитет по история на папството и на политическата мисъл през Средновековието. Роден в Австрия, в края на 30-те години се установява във Великобритания, където отначало преподава в университета в Лийдс, а от 1949 г. е професор по средновековна история в колежа Тринити на университета в Кеймбридж. Сред по-важните му трудове са Кратка история на папството през средните векове (A Short History of the Papacy in the Middle Ages. 1972); Индивид и общество през средните векове (The Individual and Society in the Middle Ages. 1966); Управленски и политически принципи през средните векове (Principles of Government and Politics in the Middle Ages. 1966). Настоящата статия е откъс от неговата кни-га История на политическата мисъл през сред-ните векове (Walter Ullman. A History of Political Thought: The Middle Ages. Penguin Books. 1965).