BG | RU

ДОСТОЕН ЛИ Е ЗА ОСЪЖДАНЕ „РУСКИЯТ СВЯТ“?

2023-02-28 20:23:04, архим. Кирил Ховорун

  

Презентация на специалната сесия на Международното православно богословско сдружение (IOTA)

Волос, 12 януари 2023 г.

Схващането за „Руския свят“ е също тъй флуидно, както и идеологическите предпочитания на онези, които го промотират. То съществува още отпреди изковаването на фразата „Руски свят“ и представлява своеобразно цивилизационно съзнание за изключителност, пропило се в руското политическо мислене и руската култура като цяло поне от ранната модерност насам. Тогава идеята за Москва като „трети Рим“ се фокусира върху една предвзета специална историческа мисия на Московската държава, която в крайна сметка прераства в империя. През периода на Романовата империя руското цивилизационно съзнание за изключителност заема формата на империализъм. Този период се отличава с вътрешен колониализъм, който се разпростира най-вече над Сибир и други азиатски региони. Украйна също става предмет на интензивни колонизаторски опити от страна на Русия. През XVIII и XIX век по отношение на Украйна могат да се забележат такива стандартни политики на колонизация като потискане на местния език и култура. Подобни колонизаторски опити продължават и след края на Руската империя, по време на съветския период. Макар да отричаше имперското наследство на Романовите, Съветският съюз по същество продължи техните имперски традиции на експанзионизъм и колониализъм. Изкуствено предизвиканият глад в началото на 30-те години на ХХ в., Голодоморът, беляза кулминацията на тези политики.

След колапса на Съветския съюз руското цивилизационно съзнание за изключителност доби нов вид. Беше изковано ново наименование, за да бъде описан той – „Руски свят“. В развитието му през постсъветския период могат да бъдат учленени четири основни етапа.

Най ранният етап може да се проследи назад до 90-те години на ХХ век. Тогава в публичния дискурс фразата „Руски свят“ беше въведена от т.нар. „методолози“. Те схващаха Руския свят като част от световното многообразие. Този свят беше разглеждан като допринасящ за глобалното човечество, давайки най-доброто от себе си и най-вече своята креативност. В този начален етап Руският свят беше приеман не като по-добър от другите светове, а като равен на тях. С други думи, на него се гледаше универсалистки и включващо, а не партикуларистки или от гледна точка на изключването. Беше замислен като инструмент за либерализация и демократизация на Русия. На този етап идеята за Руския свят беше елитистка и не беше насочена към масите.

Вторият етап от еволюцията на доктрината за Руския свят беше белязан от един значителен поврат. От равноправен партньор, допринасящ за глобалната цивилизация, Руският свят започна да бъде разглеждан като отделна и в много отношения супериорна цивилизация. Той престана да се схваща като подобен на Запада, а начена да се представя като уникално руски. На този етап схващането за Руския свят се съедини с дългата руска традиция на цивилизационна изключителност.

Тогава именно Кремъл се заинтересува от понятието за „Руския свят“ и то се обсъждаше от различни официални и полуофициални тинк-танкове. То остана обаче елитистко и се превърна в своеобразна интелектуална игра. По-голямата част от руското население нито можеше да го схване, нито да се идентифицира с него.

На третия етап се включи Руската църква и форсира еволюцията на доктрината за Руския свят. Това се случи през последните години от патриаршестването на Алексий ІІ (†2009). Същинският му демиург беше митрополит Кирил Смоленски и Калининградски. След като стана патриарх през 2010 г., той изцяло се въоръжи с тази доктрина и стана неин пръв посланик и говорител.

Благодарение на Църквата Руският свят доби метафизичен, есхатологичен и месиански тласък. Беше представян като съсъд на т.нар. традиционни ценности, както и като крепост на антилиберализма и антиглобализма. На този етап от еволюцията си доктрината за Руския свят постигна по-голяма популярност сред обикновените руснаци. Превърна се в меката власт на Русия. Тази власт обаче постепенно се втвърди, когато режимът в Русия стана по-авторитарен. Подобна трансформация на доктрината беше катализирана от събитията, свързани с Революцията на честта в Украйна през зимата на 2013–2014 г. Кремъл видя в тази революция екзистенциална заплаха за интегритета на Руския свят, от който – според собственото му убеждение – Украйна е неделима част.

За да се неутрализира тази въобразена заплаха, през февруари 2014 г. Русия поведе в Украйна война, която продължава и до днес. Крим беше анексиран, а Донбас окупиран от руски части, които подкрепиха самопровъзгласилите се „републики“ на Донецк и Луганск. Руската световна доктрина стана основен източник за наративите, оправдаващи войната и вдъхновяващи хората да воюват за нейната кауза. Руската военна инвазия беше спряна от украинската съпротива и международната намеса с помощта на т.нар. Мински споразумения. В Украйна руската агресия започна да се свързва с доктрината за Руския свят. Украинското общество и държава започна да гледа със съмнение на много от представителите на руската мека сила в Украйна, включително Украинската православна църква към Московската патриаршия (УПЦ-МП). За да съхранят тези сили, официалните руски говорители престанаха да споменават Руски свят. Това обаче не означава, че са изоставили тази доктрина – тя остана в умовете им. Независимо от това след 2014 г. имаше една пауза, в която Руският свят не беше споменаван официално. Той се появи отново в официалната риторика на Московската патриаршия след ескалацията на руското насилие срещу Украйна през февруари 2022 г.

Пълномащабната руска инвазия беше заклеймена от международната общност. В няколко декларации беше адресиран и метафизическият компонент в оправданието на инвазията. Една от тях – „Декларация против идеологията на „Руския свят“ (Руский мир)“ (https://publicorthodoxy.org/bg/2022/03/13/10845/) – беше публикувана на 13 март 2022 г. и подписана от близо 1500 богослови от цял свят. Тази декларация доби голяма известност и беше цитирана от много медии.

Тя успя също така да провокира различни критични отговори, включително и от Руската православна църква. Патриарх Кирил лично направи изявление в подкрепа на Руския свят. Той публично го нарече „авангард на християнската цивилизация“.

Това завръщане на риториката в поддръжка на Руския свят бележи четвъртия етап от еволюцията на доктрината. Той представлява най-агресивната и изключваща форма на тази доктрина до този момент. За разлика дори от третия си етап, който признава съществуването на някои права на украинския народ и неговата култура, четвъртият етап изцяло отхвърля всяко подобно право. Сега Украйна е само една антируска фантазия, която заслужава единствено да бъде елиминирана. Мога да сравня третия и четвъртия етап на Руския свят от личен опит. По време на третия етап патриарх Кирил ме помоли да го обучавам на украински език. Очевидно искаше да обяснява на украинците Руския свят на собствения им език. Съмнявам се, че сега би признал украинския език за достоен за съхраняване.

Споменатата „Декларация против идеологията на „Руския свят“ (Руский мир)“ разпознава в Руския свят ерес. По тази причина друга една критика към декларацията се фокусира върху това твърдение: дали не е прекалено Руският мир да бъде наричан ерес? Нека накратко да отговоря на този въпрос.

Струва ми се, че ако под ерес имаме предвид триадологичните или христологичните грешки от периода между ІV и VІІ в., „Руският свят“ със сигурност не може да бъде категоризиран като ерес. Само че, ако се върнем назад към времената на Ириней Лионски, когато християнството се е сблъсквало с враждебния езически гръко-римски свят, можем да очертаем и някои паралели с тази доктрина. И двата свята всъщност са дуалистични, насилнически и се крепят на смесването на религия и политика. Тези характеристики са въплътени в религиозните тенденции и движения, които св. Ириней и неговите съвременни съмишленици са идентифицирали като ереси. По същия начин, струва ми се, можем да подходим към доктрината за Руския свят. Тя е дуалистична, защото подобно на древните дуалистични учения – като манихейството и монтанизма – въпросната доктрина вижда света като онтологически поляризиран между „безбожния Запад“ и „Светата Рус“. Тя е и насилническа до степен, че разпалва широкомащабно кръвопролитие – такова наблюдаваме с ужас в Украйна. И накрая: наблюдаваме политизация на религията до степен, сравнима с периода от Август до Диоклециан. Св. Ириней и неговите съмишленици са възприемали ересите като езическо мислене, маскирано като християнско. Аз бих интерпретирал Руския свят по подобен начин.

Друг аспект, който бих искал да засегна, е предполагаемият етнофилетистки характер на Руския свят. Вчера митрополит Амвросий храбро и красноречиво свърза Руския свят с етнофилетизма. Както всички знаем, филетизмът е бил осъден през 1872 г. от Събора в Константинопол, който го е определил като подход, който внася в Църквата националните различия (φυλετικαὶ διακρίσεις) и предизвиква противоречия на етническа основа (ἐθνικὴ ἔρις). Този събор не е нарекъл филетизма ерес. Официалната преса на Вселенския патриархат обаче го нарича така. Изданието Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια характеризира филетизма като „хетеродоксия“ (κακοδοξία и ἑτεροδοξία) и „антихристово учение“ (ἀντιχριστιανικὴ διδασκαλία).). Всеселенският събор, който беше свикан в Крит през юни 2016 г., преразгледа филетизма. Той утвърди вселенския характер на събора в Константинопол от 1872 г. и потвърди осъждането на филетизма.

След ескалацията на войната в Украйна през февруари 2022 г. две от най-древните църкви – Константинопол и Александрия – се опитаха да свържат доктрината за Руския мир с етнофилетизма. Така на ноемврийската си сесия от 2022 г. (22.11.) Свещеният синод на Александрийския патриархат „осъди новите църковно-политически „теории“ заради разпространяването на Руския свят в световен мащаб на национален принцип“. В същото време комюникето на Александрийския патриархат не свърза открито Руския свят с етнофилетизма. Подобна връзка беше направена три седмици по-късно от Вселенския патриарх Вартоломей. В речта си при откриването на Международната конференция „Конференция за световната политика – за разумно отворен свят“ в Абу Даби той заяви, че „Връзката между миналото на етнофилетизма и настоящето на Руския свят е очевидна“. Изглежда между старшите йерарси нараства убеждението, че идеологията на „Руския свят“ може да бъде осъдена като превъплъщение на стария етнофилетизъм.

Действителността обаче показва, че почти всички поместни православни църкви са засегнати от етнофилетизъм – всяка по свой начин. Да се обвинява само Руската православна църква в етнофилетизъм би било нечестно. В същото време Руската православна църква демонстрира най-високото ниво на етонфилетизъм, което сме виждали. Дори Балканските войни в началото на ХХ в. са били по-слабо етнофилетистки от нея, защото са били по-малко жестоки и кървави от руската война в Украйна.

Още повече че според мен е по-точно Руският свят да бъде наричан не етнофилетистка, а просто филетистка доктрина. Руският свят настоява, че надвишава етническите граници. Той утвърждава, че рускоговорещите народи (ἔθνη)) на Източна Европа и дори Централна Азия съставляват един народ (единый народ), който може да бъде обозначен с гръцката дума φυλή. Затова онова, което може и трябва да бъде осъдено в случая с Руския свят, е не етнофилетизмът, а агресивният филетизъм, с ударение на „агресивен“.

Нека да разгледам накратко потенциалния еретически аспект на Руския свят. Съборът в Крит от 2016 г. нарече филетизма „еклисиологична ерес“. Намирам това прилагателно за много обещаващо във връзка с третирането на доктрината на Руския свят. Погрешна ли е еклисиологията, стояща зад Руския свят? Мисля, че е. Понеже Иисус каза „по плодовете им ще ги познаете“ (Мат. 7:16). Вчера митрополит Амвросий описа някои от горчивите плодове на руския филетизъм в Корея. Можем също да видим как увредената еклисиология накара Московския патриархат да се въздържи от участие в Критския събор в 2016 г., а след това едностранно да скъса отношения с останалите църкви и накрая да развие неканонична дейност в Африка. Начинът, по който Руската православна църква и Украинската православна църква към Московския патриархат третират автокефалната Православна църква на Украйна, е друг показател за изкривено еклисиологично съзнание. Те стигат дотам да прекръщават членове на Православната църква на Украйна, която – да припомним – е в пълно общение с поне някои православни църкви, включително с Вселенската патриаршия.

В изкривената еклисиология, стояща в основата на идеологията на Руския свят, откриваме редица редукционизми. През погледа на Руския свят Вселенската църква е редуцирана до поместна църква – Московската патриаршия. Тази поместна църква на свой ред е редуцирана до своя патриарх, който управлява еднолично, като синодалните институции са само за камуфлаж.

И накрая, позволете ми да използвам една диференциация (плод на по-ранните ми еклисиологични изследвания) между природа и структури на Църквата. В случая с Руската църква ние си имаме работа с екстремен пример на подмяна на църковната природа с нейните административни структури. В резултат Руската църква е съвършено безгласна относно войната в Украйна. Единствено на нейната администрация е позволено да говори за войната и само в полза на войната. Гласът на цялата църква е редуциран до провоенните изявления на нейния административен апарат.

Ересите като цяло са по преимущество редукционистки по отношение на православието. Четвъртата терминална фаза на доктрината за Руския свят произведе една еклисиология, която е откровен редукционизъм. Това е достойно за осъждане и според мен може да бъде определено като еклисиологична ерес – да използвам терминологията на Всеправославния събор в Крит.

Превод от английски: Слава Янакиева

 

Архимандрит Кирил (Ховорун) е преподавател в Академията „Свети Игна­тий” и в Богословската академия в Стокхолм, Швеция. Научен сътрудник на Колумбийския университет в САЩ. Завършил е богословие в Киевската духов­на академия и в Атинския университет, защитава докторска дисертация по философия в Дърам, Великобритания. През 2007 г. приема монашеско постри­жение. От 2008 до 2009 г. е председател на Отдела за външноцърковни отно­шения на Украинската православна църква – Московска патриаршия, а в пе­риода 2009–2012 г. е заместник-председател на Комитета по образование на Руската православна църква. Автор на монографията Воля, действие и свобо­да. Христологичните спорове през VII век. (Will, Action and Freedom. Christological Controversies in the Seventh Century. Leiden-Boston: Brill, 2008), както и на множес­тво статии и изследвания в областта на богословието.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org