Държавната политика към „Зограф” и открадването на История славянобългарска.