МЕДИЕН ПРЕГЛЕД: 2019, ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ

 

Синодът за Амазония, Християнството днес за американския президент и възходът на християнския популизъм – това са темите, които включваме в настоящия медиен преглед на Християнство и култура.

***

Разделение във Ватикана

 Разделителните линии във Ватикана стават още по-ясно видими около свикването на Синода за Амазония от началото на октомври.[1] Под водачеството на кардинал Реймънд Бърк някои консервативни католици призовават за молитви по време на събитието – но не в името на неговия успех, а заради избягването на тежки богословски грешки, които според тях са много вероятни. Според кардинал Бърк например Instrumentum laboris – работният документ за срещата, подготвен преди нейното начало – е „пряка атака срещу Христовото върховенство“ заради отвореността към „нехристиянски форми на мъдрост и религиозна практика“; по негови думи, тук става въпрос за „апостасия“.

Според критиците на папа Франциск проблемите са изключително дълбоки. В Instrumentum laboris те виждат скрито езичество, което възвеличава творението само по себе си; изоставяне на истините на християнството чрез призив към католиците „да се учат“ от местни традиции и лечителски практики; принизяване на човека чрез превръщането му в някакъв елемент от екологична верига. От канонична гледна точка нито един от синодалните документи няма да има задължителна сила; но те със сигурност ще бъдат старателно изучени както от противниците, така и от най-близките привърженици на папата. Така на преден план в бъдеще ще се появят някои особено трудни въпроси: как например следва да се съчетае идеята за „божествения отпечатък върху природата“ с богословското схващане за разликата между Създателя и творението? В какъв смисъл документът указва, че Св. Дух присъства „във всички“ човешки култури? Какво означава това, че много християнски общества са вършили грешки и че хората в днешни дни трябва да „усвоят отново“ мъдрост, почерпана от нехристиянски култури? Разрешаването на тези въпроси по канонично изряден начин безспорно ще определи успеха или провала от провеждането на синода – и това, което ще последва по-нататък. Поне засега кардинал Бърк и неговите съюзници остават по-скоро шумно малцинство; с поставянето под въпрос на съвместимостта между радикалните виждания за климатичната политика и автентичния католицизъм обаче те докосват едно чувствително място. Мнозина редови католици със сигурност ще се почувстват отблъснати, ако не бъдат намерени достатъчно ясни начини за утвърждаване на тази съвместимост. (...)

 

[1] „A high-noon moment for Pope Francis over the Amazon“, www.economist.com (04.10.2019).