Между усамотението и политиката – аскетът във византийския мегаполис