BG | RU

Борис Зайцев. "Капки от Русия"

книгата на Борис Зайцев "Капки от Русия". Сборникът съдържа очерци с за живота на И. С. Тургенев и А. П. Чехов, както и два пътеписа - "Атон" и "Валаам". В представянето ще участват преводачът Деян Кюранов и писателят Деян ЕневПредишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2019 hkultura.bg Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org