BG | RU

Проектът

Мисия

Да положи крайъгълния камък и да работи с възможните си сили за:
      1. Отваряне на врата към света на невярващите, но търсещите света на Христовата вяра.

>>>

История

Списанието е създадено през 2002 г. от редакционен екип в състав:

Главен редактор: Калин Янакиев

Редакционен съвет: Цочо Бояджиев, Светослав Божилов, отец Николай Нешков, д-р Николай

>>>


Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2019 hkultura.bg Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org