BG | RU

Павел Аделгейм

Книгата на о. Павел Аделгейм "Догматът за Църквата в каноните и практиката" разглежда важни и „болни“ проблеми на църковния живот в Православната църква в контекста на личния опит на автора и въз основа на официални църковни документи и факти. Книгата е замислена от свещеника като покана за честен и открит диалог, който да ни помогне да съживим в Църквата нейния съборен характер. Ето какво казва в предговора на книгата о. Павел: „За разлика от апостолското нашето свидетелство не е очистено от Светия Дух от изкривявания и грешки, породени от различни човешки страсти: обида, завист, тщеславие и т.н. Затова аз не преувеличавам истинското значение на своите размишления и приветствам всяко обосновано възражение“.Предлагаме на вниманието на читателите три глави от книгата, публикувани с незначителни съкраще-ния.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org