BG | RU
АКТУАЛЕН БРОЙ Християнство и култура, брой 144

Статии от броя

Разговор в редакцията между Георги Каприев и Смилен Марков
ЗА „ДИОНИСИЕВИТЕ ТРАДИЦИИ“

СТРАДАНИЕТО НА ДЕЦАТА КАТО АБСОЛЮТНО ЗЛО

Марсел Конш

Марсел Конш (род. 1922 г.) е френски мислител, почетен професор по антична философия в Сорбоната. Дълго пренебрегван заради метафизичното ядро на своето философско творчество, макар да е смятан за наследник на Паскал и Монтен, днес книгите му се преиздават и четат с нарастващ интерес. Предложеният тук текст е от една от основополагащите му творби – Философска ориентация (Orientation philosophique, Mégare, 1974, р. 25-41), повдигаща сериозни проблеми на морала и вярата, от която в брой 124 на сп. Християнство и култура бе публикувана и студията му „Човешкото съществуване и виновността“.   I Според Достоевски за всяка теодицея трябва да съдим по способността й да даде оправдание за страданията на децата. Ала не са ли те неоправдани по природа? Изправено...

прочети целия текст


ГАЛЕРИЯПредишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2019 hkultura.bg Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org